POIŠČI

Pristopna izjava

POVABILO K VKLJUČITVI V MREŽO NVO ZA REKREACIJO V NARAVI - VSI V NARAVO

Kdo in kako se lahko včlani v mrežo?
V "Mrežo NVO za rekreacijo v naravi - vsi v naravo" se lahko včlani vsaka zainteresirana nevladna organizacija, ki izpolni pristopno izjavo in jo pošlje na Planinsko zvezo Slovenije. Članstvo je brezplačno.

Kaj pridobite z vstopom v mrežo?

  • Organizirali bomo srečanja s člani mreže na katerih bomo razpravljali o pomembnejših predpisih (Zakon o športu, Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023, Zakon o planinskih poteh in podzakonski akti, Zakon o ohranjanju narave), ki vplivajo na področje športnih in rekreativnih aktivnosti v naravi in skupaj iskali poti za izboljšanje pogojev za NVO.
  • Člani mreže se bodo lahko brezplačno udeležili delavnic s tematiko: "organiziranje športnih in rekreativnih prireditev v naravi"; (zakonodaja, ki opredeljuje aktivnosti v naravi, obveznosti organizatorjev, vključevanje prostovoljcev, promocija, trajnosti v naravo in upoštevanje trajnostnega razvoja pri izvedbi aktivnosti); "vključevanje invalidov in oseb s posebnimi potrebami v športne in rekreativne aktivnosti"; (klasifikacija invalidov, specifika vadbe za različne vrste invalidnosti, zdravstveno varstvo, osnove medicine za šport invalidov); "sistemi zbiranja sredstev za športne organizacije"; (javni viri na EU, nacionalni in lokalni ravni, sponzorska in donatorska sredstva v športu, izvajanje tržnih storitev)
  • V sklopu projekta bomo izvajali mentorske ure za članice mreže predvsem s sledečih področij: priprava in organizacija vadbe za invalide in otroke s posebnimi potrebami, izvedba aktivnosti v naravi za različne ciljne skupine ter vključevanje trajnostnega vidika, izvajanje novih nalog NVO iz naslova javnih pooblastil.
  • Organizirali bomo Kongres NVO za rekreacijo v naravi. V sklopu kongresa bodo organizirane 4 delavnice in sicer na temo: Zakonski predpisi in normativi za izvajanje aktivnosti v naravi, Vključevanje invalidov in otrok s posebnimi potrebami v šport, medsebojno sodelovanje NVO za večanje usposobljenosti pri izvajanju športnih aktivnosti in izvajanju potencialnih novih javnih pooblastil, Primeri dobrih praks NVO na različnih področjih.
  • Na spletnem portalu www.vsivnaravo.pzs.si bomo vzpostavili bazo strokovnega kadra, izmenjavo prostorskih kapacitet in opreme ter pregleda aktivnosti v naravi ter vas povabili, da objavljate vsebino na portalu.

Članstvo v mreži "Mreža NVO za rekreacijo v naravi - vsi v naravo" je brezplačno. V primeru včlanitve NVO v mrežo le-ta do mreže nima nobenih obveznosti.

Če se boste včlanili, bo naša naloga, da vas obveščamo o brezplačnih aktivnostih, ki jih bomo izvajali in bodo predstavljale dodatne priložnosti, vire znanj in orodja, ki bodo koristna za nadaljnji razvoj vaše organizacije.

Vabimo Vas, da postanete član Mreže NVO za rekreacijo v naravi.

Na vaša vprašanja pa bomo z veseljem odgovorili koordinatorji projekta: damjan.omerzu@pzs.si, jana.cander@zsis.si in anita.zavodnik@olympic.si.

PRILOGA: pristopna izjava za Mrežno NVO za rekreacijo v naravi

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
IZMENJAVA MED NVO

strokovni kader
oprema, rekviziti
prostori, ...

KOLEDAR
Trenutno ni prihajajočih dogodkov!
Vsi dogodki