POIŠČI

Mentorstvo društvom in drugim NVO

V okviru projekta MREŽA NVO ZA REKREACIJO V NARAVI želimo doseči tudi okrepitev posameznih društev in drugih sodelujočih nevladnih organizacij. To bomo izvajali z izvedbo treh sklopov usposabljanj in sicer na temo:
  • Zbiranja sredstev za športne organizacije,
  • Vključevanje invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami v delo športnih društev,
  • Organizacija športnih prireditev v naravi (razni tabori ipd.)
Poleg tega nudimo organizacijam brezplačno dolgotrajno pomoč v obliki mentorstva pri reševanju problemov in uvajanju novih storitev, predvsem na področjih:
  • Priprava in organizacija vadbe za invalide in otroke s posebnimi potrebami.
  • Izvedba aktivnosti v naravi za različne ciljne skupine ter vključevanje trajnostnega vidika
  • Izvajanje novih nalog NVO iz naslova javnih pooblastil (npr. uvajanje koncepta "šport na recept").
  • Druga podpora delovanju NVO
Mentorstvo izvajajo različni strokovnjaki, ki sodelujejo neposredno z društvom, bodisi preko e-pošte, telefona ali na drug dogovorjen način. Mentorstvo je brezplačno in brez obveznosti za nevladno organizacijo.

Dodatne informacije:
Damjan Omerzu, damjan.omerzu@pzs.si
Anita Zavodnik, anita.zavodnik@olympic.si
Jana Čander, jana.cander@zsis.si

PRILOGA: obrazec mentorstvo NVO

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
IZMENJAVA MED NVO

strokovni kader
oprema, rekviziti
prostori, ...

KOLEDAR
Trenutno ni prihajajočih dogodkov!
Vsi dogodki