POIŠČI

Predstavitev projekta

Naziv projekta:
Mreža nevladnih organizacij za rekreacijo v naravi

Izvajalec projekta:
Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, info@pzs.si

Partnerji projekta:
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez in
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite

Vrednost projekta: 100.000 €

Obdobje izvajanja: 1.9. 2014 - 31.8.2015

Kontaktne osebe:
Damjan Omerzu, damjan.omerzu@pzs.si
Anita Zavodnik, anita.zavodnik@olympic.si
Jana Čander, jana.cander@zsis.si

Opis projekta:
Partnerja v projektu sta Olimpijski komite Slovenije in Zveza za šport invalidov Slovenije. Projekt je usmerjen v povezovanje in krepitev društev na področju rekreacije v naravi in zagotovitev boljših pogojev za njihovo delo. Zato je pomemben del projekta namenjen sodelovanja pri oblikovanju ustrezne zakonodaje, kjer želimo vključiti čim širši krog deležnikov. S skupnimi aktivnosti želimo tudi krepiti ukvarjanje z rekreacije v naravi v okviru društev, poiskati nove priložnosti in možnosti za finančno stabilnost in večjo samozadostnost društev. Rekreacijo v naravi želimo narediti bolj dostopno tudi invalidom in drugim osebam s posebnimi potrebami in sicer na način, da povezujemo različna društva in strokovne delavce, ki delujejo na področju športa oz. na področju dela z osebami s posebnimi potrebami z namenom skupnega izvajanja aktivnosti. Mreža NVO za rekreacijo v naravi je usmerjena tudi v direktno podporo zainteresiranim društvom in pomoč pri reševanje njihovih konkretnih izzivov, tako z vidika vprašanj samega delovanja društev, kot z vidika vsebinske podpore.

Glavne aktivnosti

  • podajanje predlogov in sodelovanje v postopkih v ključni zakonodaji za rekreacijo v naravi,
  • izvedba kongresa NVO za rekreacijo v naravi,
  • izvedba akcije za promocijo gibanja v naravi,
  • vzpostavitev spletnega portala za izmenjavo podatkov med NVO o aktivnostih rekreacije v naravi, strokovnih delavcih v športu, izmenjavi športne opreme in prostorov,
  • mentorstvo, svetovanje in usposabljanje ter druge oblike podpore zainteresiranim nevladnim organizacijam,
Projekt sofinancira Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
IZMENJAVA MED NVO

strokovni kader
oprema, rekviziti
prostori, ...

KOLEDAR
Trenutno ni prihajajočih dogodkov!
Vsi dogodki